Bemutatkozás

Kancellária

A Kancellária az Egyetem működésével, gazdálkodásával, ügyviteli feladatellátásával kapcsolatos tevékenységek végzéséért felelős, valamint a hallgatókat támogatási, tanácsadási, továbbá kulturális és egyéb szolgáltatásokkal segítő, átfogó szervezeti egység.

A Kancellária – egyéb feladatai mellett – ellátja az államháztartási jogszabályok szerinti gazdasági szervezet egész egyetemre kiterjedő feladatait. Felépítését tekintve, működés támogató szervezeti egységekre (igazgatóságokra és osztályokra), valamint a kancellár munkáját közvetlenül segítő szervezeti egységre (Kancellári Kabinetre) tagozódik. A Kancellária organogramja megtalálható a SZERVEZETI FELÉPÍTÉS menüpontban.

A Kancellár

A Kancellár látja el az Intézmény gazdálkodásának, működtetésének kapcsán hatáskörébe tartozó mindazon feladatokat, amelyet jogszabály, vagy hatályos szervezetszabályozó eszköz a hatáskörébe utal.

 

A Műegyetem Kancellára:

Verseghi-Nagy Miklós

kancellar@bme.hu