Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közzétételi kötelezettségét e tárgyban – az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 37.§ (4a) bekezdése alapján - a Központi Információs Közadat-nyilvántartás felület alkalmazásával teljesíti. Az Infotv. 1. melléklet „III. Gazdálkodási adatok” táblázat 4. pontja szerinti adatok – az Egyetem, mint adatszolgáltató nevének szervezetkeresőbe történő beírásával - itt érhetők el: https://kif.gov.hu/adatszolgaltatasok.

Archívum

2022. évben megkötött szerződések 
2021. évben megkötött szerződések
2020. évben megkötött szerződések
2019. évben megkötött szerződések
2018. évben megkötött szerződések
2017. évben megkötött szerződések
2016. évben megkötött szerződések
2015. évben megkötött szerződések
2014. évben megkötött szerződések