Közzétételi listák

1. Az Egyetemre vonatkozó különös közzétételi lista

Alapító Okirat (közzétéve: 2022. augusztus 01.)

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/J.§ (1)

Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata annak mellékleteivel A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 11.§ (1) b)

A hallgatói jogviszony létesítésének követelményei (felvételi követelmények)

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 11.§ (1) f)

A Konzisztórium tagjainak neve

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13/B.§ (2)

100 millió forint feletti szerződések kifizetései 2024.06.03 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. melléklet 12. pont
Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. melléklet 13. pont
Közlemény az Egyetemnek átutalt SZJA 1%-os felajánlások összegének felhasználásáról_  2022 A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 6/C.§ (7)

 

2. Az Egyetemre vonatkozó egyedi közzétételi lista

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnél ebben a közzétételi egységben nem keletkezik releváns információ

 

Archívum