A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. Az Egyetem feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 

Közzétéve:

Az Egyetem feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök

2019. november 12.

Szervezeti és Működési Rend

1. melléklet: Az Egyetem Szervezeti ábrája

2. melléklet: A Szenátus Ügyrendje

3. melléklet: A gazdálkodó szervezetek felsorolása, amelyekben az Egyetem alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol

4. melléklet: Humánpolitikai Szabályzat

5. melléklet: Költségvetési Szabályzat

6. melléklet: Etikai Kódex

7. melléklet: Szabályzat az Egyetemi Központi Ünnepségek, Kiemelt Egyetemi Rendezvények Rendjéről

8. melléklet: Doktori és Habilitációs Szabályzat

9. melléklet: Az Építőmérnöki Kar Szervezeti és Működési Szabályzata

10. melléklet: A Gépészmérnöki Kar Szervezeti és Működési Szabályzata

11. melléklet: Az Építészmérnöki Kar Szervezeti és Működési Szabályzata

12. melléklet: A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervezeti és Működési Szabályzata

13. melléklet: A Villamosmérnöki és Informatikai Kar Szervezeti és Működési Szabályzata

14. melléklet: A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Szervezeti és Működési Szabályzata

15. melléklet: A Természettudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata

16. melléklet: A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata

17. melléklet: Képzési Kódex

18. melléklet: Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

19. melléklet: Térítési és Juttatási Szabályzat

20. melléklet: Felvételi Szabályzat

21. melléklet: Az Oktatás Hallgatói Véleményezésének Szabályzata

22. melléklet: Hallgatók Fegyelmi és Kártérítési Szabályzata

23. melléklet: Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

24. melléklet: Minőségirányítási Szabályzat

25. melléklet: A hallgatói rendezvények és szolgáltatások, egyetemi névhasználatú rendezvények Szabályzata

26. melléklet: Szellemitulajdon-kezelési Szabályzat

2024. április 11.

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat
 1. sz. melléklet, 2. sz. melléklet, 3. sz. melléklet, 4. sz. melléklet

 2019. november 12.

 

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vonatkozásában nem értelmezhető, nem keletkezik ebben a közzétételi egységben információ.

 

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vonatkozásában nem értelmezhető, nem keletkezik ebben a közzétételi egységben információ.

 

Archívum