A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. Az Egyetem feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 

Közzétéve: 2019. november 12.

Az Egyetem feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök

 

Szervezeti és Működési Rend

 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat
 1. sz. melléklet, 2. sz. melléklet, 3. sz. melléklet, 4. sz. melléklet

 

 

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vonatkozásában nem értelmezhető, nem keletkezik ebben a közzétételi egységben információ.

 

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vonatkozásában nem értelmezhető, nem keletkezik ebben a közzétételi egységben információ.

 

Archívum