Hiánypótló kezdeményezés: elkészült a műegyetemi szerződéskötési „kisokos”

A 2023. január 31-én megtartott Vezetői Fórumon elhangzott felvetések, és a januárban lezajlott vezetői egyeztetések alapján a Kancellária igazgatóságai kidolgozták az Operatív Fejlesztési Terv dokumentumot.
A terv szorosan kapcsolódik az egyetem stratégiai célkitűzéseihez, és több olyan változást irányoz elő, amelynek hatásait a Műegyetem munkatársai rövid időn belül érzékelhetik.

Az Operatív Fejlesztési Tervvel kapcsolatban Verseghi-Nagy Miklós kancellár már korábban hangsúlyozta, hogy egy nyitott, az egyetemi polgárokkal együttműködő és szolgáltató szemléletű Kancellária megszervezésén dolgozik a munkatársaival.

Az Operatív Fejlesztési Terv főbb célterületei:

 • Folyamatfejlesztések, gyors beavatkozások
 • Pénzügyi, beszerzési és pályázati folyamatok fejlesztése
 • BME helyszín biztosítása saját rendezvényekhez
 • Belső ügyfélelégedettség mérés
 • Étkeztetés, menza, büfé szolgáltatások
 • Energetika beruházások tervezése és lebonyolítása
 • Nemzetközi hallgatók kiszolgálása

Több helyzetfeltáró beszélgetés is lezajlott az egyetemi szervezeti egységekkel. E beszélgetések alapján összeálltak problématérképek, az érintettek pedig kidolgozták a megoldási javaslatokat. E területre vonatkozóan a Kancellária elkészített egy Intézkedési Tervet, amelynek egyik sarkalatos pontja a szerződéskötések folyamatának gyorsítása és a hatékonyság növelése.

A törekvések hatása már most érezhető: gyorsabb és hatékonyabb szerződéskötési folyamatot eredményezett a Jogi Igazgatósággal kialakított közvetlen kapcsolat, illetve például a szerződéses partnerek csoportos adószámának okosnyomtatványon való rögzítése. Jelenleg kari szinten is zajlanak egyeztetések, amelyek eredményeként olyan további felvetések és javaslatok prognosztizálhatók, amik még tovább egyszerűsíthetik a folyamatokat, és sikeresebbé tehetik a Jogi Igazgatóság, valamint az egyetemi szervezeti egységek közötti együttműködést.

A szerződéskötés folyamatának egyszerűsítését, gyorsítását célozza egy további Kancellár által hozott intézkedés.

A pénzügyi ellenjegyzést megelőzően nem kötelező előzetes jogi véleményezést, valamint jogi szignót kérni a Kancellária Jogi Igazgatóságától az alábbi feltételek teljesülése esetén:

 • intraneten közzétett, kizárólag bevételi típusú, a mintaszerződésektől eltérő tartalmú megállapodás tervezet,
 • ügytípustól függetlenül a szerződéstervezet ellenértéke nem éri el a 2.000.000 Forint + Áfa összeget.

Az intézkedéssel kapcsolatos részletes szabályozást a Kancellária a 2023. június 20-án kelt Kancellári Tájékoztatóban küldte meg az átfogó szervezeti egységek részére.

A szerződéskötés folyamatának támogatására a Jogi Igazgatóság egy „kisokost” állított össze, amelyben összegyűjtötte azokat a fontos információkat, amelyek nélkülözhetetlenek:

 • az egyetemi működéshez szükséges szerződések előkészítéséhez,
 • a partnerrel és a Jogi Igazgatósággal lefolytatott egyeztetéshez,

és gyakorlati támaszt nyújtanak a megállapodásokban foglaltak végrehajtásához.

 

A szerződéskötési „kisokos”, avagy a gyakran ismételt kérdések (GYIK) gyűjteménye 2023. június 20-tól elérhető az Intraneten az alábbi elérhetőségek egyikén:

https://smartdoc.bme.hu/#JOG

https://smartdoc.bme.hu/kulso_nyomtatvanyok/szerzodeskotesi_GYIK_0619.pdf

 

BME Kommunikációs Igazgatóság 

bélyegkép: Pixabay