Folyamatfejlesztés a Kancellárián: pontos helyzetfelmérés után gyors haladás

A tervet a 2023. január 31-én megtartott Vezetői Fórumon elhangzott felvetések, valamint a január folyamán lefolytatott vezetői egyeztetések alapján dolgozták ki a Kancellária igazgatóságai. Az Operatív Fejlesztési Terv kapcsolódik az egyetem stratégiai célkitűzéseihez, valamint több olyan változást is tartalmaz, amelynek hatásait az egyetem munkatársai gyorsan érzékelhetik. Verseghi-Nagy Miklós hangsúlyozta, hogy nyitott, az egyetemi polgárokkal együttműködő, szolgáltató szemléletű Kancellária szervezésén dolgozik munkatársaival.

Munkájuk eredményeként már most érezhetően csökkent a jóváhagyási pontok száma. A kezdeményező fél és a szakmai terület között biztosított közvetlen kapcsolatfelvételi lehetőséggel, valamint a munkafolyamatok során használandó dokumentumok szabványosításával a Kancellária igazgatóságai számos esetben az ügyintézési időtartam lerövidülését is elérték.

Az Operatív Fejlesztési Terv főbb célterületei:
Folyamatfejlesztések, gyors beavatkozások
Pénzügyi, beszerzési és pályázati folyamatok fejlesztése 
BME helyszín biztosítása saját rendezvényekhez 
Belső ügyfélelégedettség mérés 
Étkeztetés, menza, büfé szolgáltatások 
Energetika beruházások tervezése és lebonyolítása 
Nemzetközi hallgatók kiszolgálása 

A Folyamatfejlesztések, gyors beavatkozások célterületen február végétől április közepéig minden karon megtörténtek a helyzetfeltáró beszélgetések, sor került a felvetések összegzésére és a karokkal történő egyeztetésére, valamint elkészültek a problématérképek. A folyamatok fejlesztését érintően az egyetem munkatársainak - helyzetfeltáró beszélgetések során - a legtöbb felvetése a belföldi és külföldi kiküldetésekkel, és a szerződéskötésekkel, valamint a beszerzésekkel és a pályázati folyamatokkal volt kapcsolatos. A megoldási javaslatok kidolgozását és finomhangolását követően ezekre a területekre vonatkozóan Intézkedési Tervet alkotott a Kancellária.

A problémák azonosítása után megkezdett munka eredményeként a kiküldetéseket érintő felvetések egyharmadát már sikerült orvosolni. Ilyen volt például az utazásszervezés gyorsítása, valamint ezen belül a dokumentumok előállítása angol nyelven, és a repülőjáratokat érintő változások rugalmasabb kezelése. A szerződéskötések folyamatának javítása, egyszerűsítése terén a már megoldottak részaránya meghaladja a felvetett javaslatok egyharmadát. Ilyen például a Jogi Igazgatósággal kialakított közvetlen kommunikáció, és a partnerek csoportos adószámának okosnyomtatványon való rögzítése. A kari helyzetfeltáró beszélgetések során visszajelzett észrevételekből a gyorsan megoldhatóak aránya ezen a területen is 1/3, ezek közé tartozik a partnerekkel kialakított szerződéses tartalom újbóli felhasználhatósága is.