Kancellári dicséretek átadása

2022-ben 9 munkatárs érdemelte ki szorgalmával, szakmai hozzáértésével, felelősségtudatával, segítőkészségével és kiemelkedő teljesítményével az elismerést. Az oklevelek átadása ünnepélyes keretek között történt a díjazottak és vezetőik jelenlétében. 

Kotán Attila kancellár rövid beszédében hangsúlyozta a díjazás jelentőségét, hiszen ezt minden évben azon kivételes munkatársak kapják, akik vezetőjük szerint mind szakmailag mind emberileg példaértékűek, és motiválók a többi kolléga számára. Idén az oklevéllel együtt valamennyi díjazott a Műegyetem alapításának 240. évfordulója alkalmából készült emlékérmet is átvehetett.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kancellárja kancellári dicséretben részesíti:

Acosta Esztert, aki 2019. óta értékes és hasznos tagja a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság csatpatának. Belépése napjától lendületes, lelkiismeretes és eredményorientált munkamorál jellemzi, környezetére pozitív hatást gyakorol jókedvű és mosolygós személyisége. 2021 nyarától a HSZI titkárságvezetői feladatkörét is átvette, és a nagyobb felelősséggel járó munkakört is a tőle megszokott lelkesedéssel és precizitással látja el. Az Igazgatóság folyamatai és feladatkörei kapcsán átfogó tudásra tett szert, munkatársai bizalommal fordulnak hozzá segítségért vagy tanácsért, és kreatív ötleteire is mindig lehet számítani a csapatépítő programok során.

Bazsó Leventét, aki 2020. februárjától erősíti az Informatikai Igazgatóság, ezen belül az IT Üzemeltetési és Telekommunikációs Osztály csapatát. Műszaki ügyintézőként napi feladatit körültekintően és nagy pontossággal végzi. Általános feladatain túl kezeli az Egyetem informatikai beszerzéseinek elektronikus nyilvántartását, illetve szervezi az informatikai eszközöknek az igénylő szervezeti egységekhez történő eljuttatását. Tisztelettudó és alázatos, kollégáival és feletteseivel jó kapcsolatot ápol. Teljesítménye kiemelkedő, gyakran munkaidőn túl, külön kérés nélkül is ellátja operátori teendőit.

Budavári Noémit, aki ügyvivő szakértői munkakörben 2020 óta dolgozik a Közbeszerzési és Beszerzési Igazgatóságon. Feladatait kiemelkedően magas színvonalon, nagy szakmai gyakorlattal, maximális pontossággal és körültekintéssel látja el. Meghatározó, központi szerepet tölt be a BME beszerzési rendszerének alapját képező Fluenta Workflow folyamatos fejlesztésében, egyetemi szintű bevezetésében. Határozott, magabiztos, proaktív hozzáállása meghatározó az Igazgatóság működésében.

Dr. Andódy Katalint, a BME Országos Műszaki és Informatikai Központ és Könyvtár Tudománytámogatási Osztályának dolgozóját, aki a BME központi MTMT adminisztrátora. Katalin az oktatók-kutatók tudományos közlemény- és idézettség nyilvántartásán dolgozik. Munkája a tudományos életút és a Műegyetem, mint intézmény tudományos megítélése szempontjából is kiemelkedő jelentőségű. Tevékenységével hozzájárult, hogy 2022-ben 4 rendes és 7 levelező taggal bővült a Műegyetemi akadémikusok köre. Mindig nyitott az új feladatokra, hozzáállása, munkavégzése példaértékű.

Fugerth Jenő Jánost, aki a Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztály munkatársaként pontosan 25 éve dolgozik az Egyetemen. 1997-ben őrként állt szolgálatba, de szorgalmas és pontos munkájának köszönhetően 2005 óta diszpécser munkakört lát el. Folyamatos munkarendben, azaz éjjel, nappal, hétvégén és ünnepnapokon is maradéktalanul, pontosan, fegyelmezetten látja el munkakörét. Komoly szakmai tapasztalatának köszönhetően jelentős szerepet vállal a kezdő kollégák betanításában, támogatásában, illetve nagymértékben hozzájárul a szakterület zökkenőmentes működéséhez.

Mázik Gábort, a Létesítménygazdálkodási Igazgatóság Beruházási és Műszaki Osztályának munkatársát, akinek kiemelkedő szakmai felkészültsége több területen is jól kamatoztatható. Feladatkörét mindig legjobb tudása szerint, felelősen látja el, szükség esetén jóval a munkaidőn túl is dolgozik. Kivételes szakmai tudással rendelkező, nagy teherbírású kolléga, akire mindig lehet építeni és számítani. 

Németh Virág Juditot, aki 2017. augusztusában csatlakozott a Központi Tanulmányi Hivatal csapatához. Gyorsan elsajátította a tanulmányi ügyintézés szabályait, munkafolyamatait, így azok fejlesztésében, aktualizálásában azóta is alkotó módon vesz részt. A hivatal oszlopos tagja, az új belépő munkatársak betanítója, koordinátora. Munkáját megbízhatóan, nagy szakmai hozzáértéssel, pontosan és felelősségteljesen végzi. A félévek elején és végén, a csúcsidőszakokban is mindig lehet rá számítani, sokszor vállal projekt feladatokat. 

Sándor Noémit, a Humánerőforrás Igazgatóság Munkaügyi Osztályának munkatársát, aki közel 10 éve áll alkalmazásban a BME-n és ez idő alatt folyamatosan humán területen dolgozott. Az osztály dolgozói közül egyedüliként kettős feladatkört lát el, azaz egyidejűleg KSZK-s és HR ügyintézői tevékenységet is végez. Feladatait még feszített munkaterhelés mellett is pontosan és gyorsan látja el. Az eddig szerzett tapasztalatait kiválóan alkalmazza, rutinjának és jártasságának, valamint segítőkész hozzáállásának köszönhetően mind vezetői, mind kollégái szívesen fordulnak hozzá szakmai kérdésekben.

Végül, de nem utolsó sorban

Szabó György Gézát, a Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság gazdasági ügyintéző munkatársát, aki feladatait alaposan, gyorsan és hatékonyan végzi, továbbá saját feladatai mellett nagy szerepet vállal az újonnan belépő, vagy még gyakorlatlan kollégák támogatásában is.  Sokéves tapasztalatának és rendkívüli szorgalmának köszönhetően, ismeretei folyamatos fejlesztése révén kiemelkedő szakmai tudással rendelkezik, segítőkészsége pedig példaértékű.

 

Szívből gratulálunk a díjazottaknak! 

Kovács Klára