Kancellári dicséretek átadása

2021-ben 11 munkatárs érdemelte ki szorgalmával, szakmai hozzáértésével, felelősségtudatával, segítőkészségével és kiemelkedő teljesítményével az elismerést. Az oklevelek átadása idén is - a vírushelyzetre való tekintettel - szűkebb körben, mégis ünnepélyes keretek között történt a díjazottak és vezetőik jelenlétében. 

Kotán Attila kancellár rövid beszédében hangsúlyozta a díjazás jelentőségét, hiszen ezt minden évben azon kivételes munkatársak kapják, akik vezetőjük szerint mind szakmailag mind emberileg példaértékűek, és motiválók a többi kolléga számára. 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kancellárja kancellári dicséretben részesíti:

Bajkai Mariannát, aki a Központi Tanulmányi Hivatal tanulmányi ügyintéző munkatársa, és 10 éve magas színvonalon látja el szakmai feladatait. Munkáját megbízhatóan, nagy hozzáértéssel végzi, mind a hallgatói adatkezelésben, mind az egyéb ügyintézésben. A hallgatókkal és a kollégákkal is rendkívül türelmes és segítőkész, igazi közösségi ember.

Balogh Erikát, aki a Jogi Igazgatóság munkatársaként a munkakörével összefüggő teljesítménykövetelményeknek kiemelkedően megfelel. Feladatait alaposan, gyorsan, és hatékonyan végzi; a szervezeti egységekkel való kapcsolattartása aktív, együttműködő; felelősség- és hivatástudata, valamint a szervezet iránti elkötelezettsége mintaadó.

Bende Evelint, a Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság munkatársát szakmai tudása, komplex gondolkodása, rendkívüli szorgalma, proaktivitása, határtalan segítőkészsége, illetve a szabályozás területén végzett hosszú és kitartó munkájának elismeréseként.

Eszesné Aller Andreát, aki a Humánerőforrás Igazgatóság munkatársaként kimagasló szervezőkészsége és gyakorlati gondolkodása okán jelentős mértékben hozzájárul a projekt jellegű feladatok elvégzéséhez. Az új feladatokhoz, kihívásokhoz való hozzáállása példaértékű mindenki számára.

Golenczki Krisztinát, aki 30 éve erősíti az Informatikai Igazgatóság csapatát. Megbízható, felkészült, lojális munkatárs. Tevékenysége nagyban hozzájárul a többi szervezeti egységgel létrejött eredményes és jó munkakapcsolat kialakításához és fenntartásához. Munkája, hozzáállása példaértékű mindenki számára.

Halász Katalint, aki a Közbeszerzési és Beszerzési Igazgatóságon feladatait kiemelkedően magas színvonalon, nagy szakmai gyakorlattal, maximális pontossággal és körültekintéssel látja el. Saját feladatai mellett nagy szerepet vállal az újonnan belépő vagy még gyakorlatlan kollégák támogatásában. Kiváló diplomáciai érzékkel és tapintattal kezeli a kényesebb ügyeket is.

Kanyó Zsuzsannát, aki 2008 óta dolgozik a Pályázati és Projekt Igazgatóság csapatában. Sokéves tapasztalatának, és ismereteinek folyamatos fejlesztése révén kiemelkedő szakmai ismeretekkel rendelkezik. Aktívan közreműködik a felmerülő problémák, akadályok leküzdésében. Személyiségének és sokéves tapasztalatának köszönhetően az egyik kulcsszereplő az újabb generáció szakmai felkészítésében.

Pálinkás József gépészmérnököt, aki a Létesítménygazdálkodási Igazgatóság munkatársaként a döntések meghozatalában, a munkafolyamatok gördülékenyebbé tételében alapos előkészítéssel, és konkrét javaslatokkal vesz részt. Önálló munkavégzése, problémamegoldó képessége, precizitása, segítőkészsége kiemelkedő.

Perger Ildikó könyvtárost, a BME Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár dolgozóját, aki két évtizede az Egyetem munkatársa. Feladatellátását gyakorlatias hatékonyság, ügyesség, figyelmesség és segítőkészség jellemzi. A változásra, az újra mindig nyitott. Tevékenysége a munkatársai számára példaértékű.

Szécsényi Ferenc takarítót, aki 2015 óta erősíti a BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft. csapatát. Feladatait maradéktalanul, becsülettel végzi. Bármikor, bármilyen kérdéssel, kéréssel lehet hozzá fordulni. Segítőkész, szorgalmas, több területen és feladatkörben lehet rá számítani. Ő az, aki a munkaidő vége előtt negyed órával is megkérdezi, hogy miben segíthet még.

Tóth Istvánt, aki a Vagyon és Intézménybiztonsági Osztály munkatársaként egész éves, lelkiismeretes, állhatatos és kitartó munkájával nagyon sokat segített a gördülékeny, gyors ügymenet megtartásában. Konfliktushelyzet vagy érdekütközés során mindig a legnagyobb empátiával és kompromisszumkészséggel jár el. A rábízott javakkal jó gazda módjára bánik, és komoly érdemei vannak az egyetemi rend fenntartásában.

Szívből gratulálunk a díjazottaknak! 

 

 

Kovács Klára