Zéró Karbon Központ néven új szervezeti egység alakult a BME FIEK-ben

Zéró Karbon Központ (ZKK) néven új szervezeti egység alakult a BME Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központban. A ZKK célja, hogy a különböző tudományterületek együttműködését ösztönző tudásközpontként hozzájáruljon Magyarország törvényben rögzített, 2050-es klímasemlegességi célkitűzésének eléréséhez.

A Központ széleskörű együttműködésre törekszik a Műegyetem kutatóival és hallgatóival, akik a folyamatban főszerepet játszó technológiai újítások kifejlesztésében aktív szerepet töltenek be. A ZKK azonban a „zöld átmenet” műszaki kérdésein túl azok gazdasági, társadalmi és szabályozási szempontjaival egyaránt foglalkozni kíván. Célja ezzel annak előmozdítása, hogy Magyarország a hazai innovációs és tudásbázisra építve, a nemzetközi együttműködés lehetőségeit kihasználva, a tágabb értelemben vett gazdasági és társadalmi fejlesztési célokat támogatva, a jövő kulcstechnológiáit és piacszervezési megoldásait a lehető leghamarabb a gyakorlatban is alkalmazhassa.

A konkrét feladatokat tekintve a Központ szerepet kíván vállalni a már ma is a jövő zöld gazdaságának kulcsterületeiként azonosítható hidrogén- és akkumulátor-ipar fejlesztésében. A hidrogén- és az akkumulátor-technológiák egyaránt nélkülözhetetlenek lesznek a hazai villamosenergia-termelés zöldítéséhez, hiszen az energia tárolhatóságát biztosítva hozzájárulnak a tiszta (megújuló, nukleáris) forrásból származó termelés egyre nagyobb mértékű integrációjához. Mindkét terület jelentősége messze túlmutat azonban a villamosenergia-szektoron, hiszen egyrészről jelentősen hozzájárulhatnak a közlekedés karbonlábnyomának csökkentéséhez, másrészről a hidrogén-technológiák elsősorban az ipari alkalmazások lehetősége, az akkumulátor-ipar pedig a magyar gazdaságban igen jelentős súlyt képviselő autógyártás várható átalakulása miatt érdemel különös figyelmet. A Központ az ágazati értékláncok valamennyi szereplőjét megszólítva igyekszik majd hozzájárulni a stratégiai célok eléréséhez.

A hidrogén közlekedési célú felhasználásának támogatásán túlmenően a ZKK egy „Zöld Kamion” program kidolgozását is tervezi, amely a közúti árufuvarozás zöldítése kapcsán fogalmaz majd meg javaslatokat. A hidrogén földgázhálózati bekeverését pedig annak a kérdésnek a vizsgálata egészíti majd ki, hogy miként váltható ki a lehető legnagyobb mennyiségű földgáz biogázzal. Az áramszektor zöldítése kapcsán a ZKK segítséget kíván nyújtani a decentralizált, megújuló forrásból származó, termelésen alapuló új piacszervezési formák elterjedéséhez. Konkrét cél az energiaközösségek és az aggregáció legjobb gyakorlatai kialakításának, valamint a villamosenergia-hálózatok rugalmasságát és a fogyasztók aktív piaci részvételét lehetővé tevő innovatív, pl. digitalizációs megoldások térnyerésének elősegítése. Az idén bevezetett energiahatékonysági kötelezettségi-rendszer eredményes működéséhez pedig egy, a másodlagos piac keretrendszerének kialakítására vonatkozó javaslat kidolgozásával igyekszik hozzájárulni.

Annak biztosítására, hogy Magyarország ne csak a tiszta technológiák alkalmazásában járjon élen, de a „zöld átmenet” a hazai gazdasági fejlődésre is a lehető legnagyobb pozitív hatást gyakorolja, a Központ zöld háttéripar fejlesztési koncepciót dolgoz ki. A zéró karbon kibocsátású gazdaságra történő átmenetre vonatkozó alapismeretek átadását pedig egy felsőoktatási alapképzésben résztvevő hallgatókat megcélzó tananyag kifejlesztésével támogatja.

A Központ indulásához, melynek vezetője Dr. Kaderják Péter, korábbi energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) nyújtott támogatást.