A BME együttműködési megállapodást kötött a CH épület kupolájának rekonstrukciójáról.

Jelen megállapodásban a Steindl Imre Program Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Műegyetem a helyreállítási munkálatokkal kapcsolatos közös elképzeléseit rögzítette.

Ahogy arról korábban beszámoltunk (https://kancellaria.bme.hu/hirek/20201106/CHkupola), a kormány beruházást kezdeményezett egyelőre három budapesti épület háborús sérüléseket, illetve a későbbi rombolást megelőző formájának, és díszes tetőfelépítményének újjáélesztése érdekében. A három épület egyike a BME északi campusán álló, az egyetem Szent Gellért tér felőli arculatát is meghatározó „CH”-jelű Kémiai épület (Chemiai Pavillon). Így a lerombolt historikus épületelemek helyreállítási programjának keretében a BME CH épülete visszakapja régi tetődíszeit.

Az együttműködés legfőbb célja a neoreneszánsz kupola és az épület oldalsó homlokzatain álló rizalitok feletti faragott kőből épült díszes attika-falak háborús sérülést megelőző külső formájának és geometriájának rekonstrukciója a rendelkezésre álló korabeli dokumentumok alapján, illetve ehhez kapcsolódóan a meglévő tetőszerkezet felújítása.

 

KK

 

jobb oldali fotó: index.hu, bal oldali fotó: Both Balázs 

bélyegkép: index.hu