A Műegyetem a Budapesti Területi Innovációs Platform alapítói között

A Területi Innovációs Platformok (TIP) országos hálózata az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) kezdeményezésére a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) és az egyetemek közreműködésével alakultak meg.  Céljuk a régiókban Tudásközpontként működő felsőoktatási intézmények – az innovációs térben betöltött meghatározó szerepület megerősítve – kitárják kapuikat a helyi ökoszisztéma szereplői előtt, lehetőséget teremtve számukra az elérhető innovációs szolgáltatások és kutatási infrastruktúrák, erőforrások közvetlen megismerésére és a hosszú távú együttműködések kialakítására és ösztönzésére.

A TIP hálózat létrehozása 2019. november 28-án Budapesten zárult a Budapesti Területi Innovációs Platform alapító nyilatkozatának ünnepélyes aláírásával. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet - mint alapítót - Dr. Levendovszky János tudományos és innovációs rektorhelyettes és Kotán Attila kancellár képviselték.  

A budapesti TIP megalakításának ünnepi programját Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter előadása nyitotta. A miniszter kiemelte, hogy “Magyarország innovációs teljesítményének növelése érdekében hangsúlyos törekvés az egyetemekre épülő innovációs ökoszisztéma létrehozása”. A létrejött területi innovációs platformok működését támogató intézkedések egyik legfontosabb elemeként hangsúlyozta az egyetemek és a kutatóhelyek köré épülő „Science Parkok” rendszerét. Ezek közül kettő Budapesten létesül, az egyik a BME-n.   

Dr. Birkner Zoltán, az NKFIH elnöke előadásában beszámolt az előkészítő munkáról és beszélt a Hivatal további – a platformokat és az egyetemi innovációs ökoszisztémát támogató – terveiről, soron következő programjairól.

Ezt követően került sor az alapító nyilatkozat és az országos szakmai szervezetek csatlakozó nyilatkozatainak aláírására.

A délelőtti szekcióban kapott szót Dr. Charaf Hassan a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar dékánja, aki Egyetem-Ipar együtt erősek címmel tartott előadásában kiemelte a felsőoktatási versenyképesség fontosságát, az ipari együttműködések szükségességét.  Hangsúlyozta, hogy az egyetemeknek a reaktív üzemmódból a proaktivitás felé kell mozdulniuk, példaként említve a BME - FIEK létrehozását és működését.  

A TIP budapesti rendezvénye a délutáni kerekasztal-beszélgetésekkel zárult, a Hatékonyság záloga: digitalizáció? témában a Műegyetemet Dr. Lengyel László, a BME FIEK igazgatója képviselte.

KK