Közzétételi listák

1. Az Egyetemre vonatkozó különös közzétételi lista

Közzétéve: 2019. november 12.

Alapító Okirat

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/J.§ (1)

A hallgatói jogviszony létesítésének követelményei (felvételi követelmények)

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 11.§ (1) f)

A Konzisztórium tagjainak neve és szakmai önéletrajza

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13/B.§ (2)

 

2. Az Egyetemre vonatkozó egyedi közzétételi lista

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnél ebben a közzétételi egységben nem keletkezik releváns információ.